โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

กรดยูริค ในเลือดเกินควรลดอาหารที่มีพิวรีนสูง

กรดยูริค

กรดยูริค เกินในเลือดเมื่อตรวจร่างกายพบว่า มีกรดยูริคเพิ่มขึ้น ค่ากรดยูริคปกติอยู่ในช่วงใด ภายใต้อาหารที่มีพิวรีนปกติ และการอดอาหารในแต่ละวัน ระดับกรดยูริคในเลือดจะมากกว่า 420 ไมโครโมลต่อลิตรในผู้ชาย และ 360 ไมโครโมลต่อลิตรในผู้หญิง ซึ่งเรียกว่า ภาวะกรดยูริคเกินในเลือด

ภาวะกรดยูริคเกินในเลือดและโรคเกาต์แตกต่างกันอย่างไร ภาวะกรดยูริคเกินในเลือดหมายความว่า ระดับของกรดยูริคในเลือดเกินกว่าค่าปกติของร่างกายมนุษย์ โรคเกาต์เป็นภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดจากภาวะกรดยูริคในเลือดสูง แต่ยังรวมถึงภาวะกรดยูริคในเลือดสูงด้วย

โรคเกาต์หมายถึง อาการต่างๆ ที่เกิดจากระดับกรดยูริคในเลือดที่เพิ่มขึ้น จนเกินความสามารถในการละลายของกรดยูริค ทำให้ตกตะกอน เกิดเป็นผลึกของเกลือยูเรตและไปเกาะตามข้อต่อ ไตและเนื้อเยื่ออื่นๆ รวมทั้งโรคข้ออักเสบจากโรคเกาต์ ปัสสาวะก่อให้เกิดนิ่วและอื่นๆ

อาการของภาวะกรดยูริคเกินในเลือดคือ อันที่จริงภาวะกรดยูริคในเลือดสูงนั้น ไม่ได้ทำให้เกิดอาการใดๆ หากผู้ป่วยมีภาวะกรดยูริคเกินในเลือด เพียงแต่ไม่มีข้ออักเสบของโรคเกาต์ก็จะเรียกว่าภาวะกรดยูริคเกินในเลือดแบบไม่มีอาการ ในภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นเวลานาน ผลึกกรดยูริคจะเกาะอยู่ที่ไต ข้อต่อและเนื้อเยื่ออื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้

การสะสมในข้อต่ออาจทำให้เกิดโรคข้ออักเสบจำเพาะได้ ผู้ป่วยอาจพบอาการปวดนิ้วเท้าอย่างรุนแรงในตอนกลางคืน ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 10 วันในการบรรเทา หากไม่มีการควบคุมโรคข้ออักเสบเกาต์ ระดับกรดยูริคในเลือดไม่ได้รับการควบคุม เกลือยูเรตจะถูกสะสมในข้อต่อซ้ำเป็นเวลานาน ก่อตัวเป็นก้อนนิ่วที่เรียกว่าโทฟี ในขั้นตอนนี้ โรคเกาต์จะเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นเรื้อรังเวทีเกาต์โรคข้ออักเสบ

อีกอย่างคือ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ โดยทั่วไปจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าติดอยู่ในท่อไต ก็อาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้เช่นกัน สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกรดยูริค วิธีแรกคือ วิธีการผลิตและวิธีที่สองคือ การขับถ่ายการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือการขับถ่ายที่ลดลง จะทำให้กรดยูริคในเลือดเพิ่มขึ้น ทางเดินของการผลิตกรดยูริคในเลือด นอกจากการผลิตเนื้อเยื่อเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้ว

หลายคนมักจะคุ้นเคยกับการบริโภคอาหารจากภายนอกมากขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารทะเลที่มีส่วนผสมของพิวรีน เครื่องในสัตว์ในปริมาณมากหรืออื่นๆ เส้นทางในการขับกรดยูริคในเลือด อวัยวะหลักในการขับกรดยูริคในเลือดคือ ไต หากผู้ป่วยมีภาวะไตไม่เพียงพอ และความสามารถในการขับถ่ายของไตมีปัญหากรดยูริคในเลือดจะเพิ่มขึ้นได้ง่าย

ทำอย่างไรถ้าการตรวจร่างกายพบว่ามี”กรดยูริค”เพิ่มขึ้น ประการแรก การควบคุมอาหารและการใช้ชีวิต ประการที่สองยา หากมีการเพิ่มขึ้นของกรดยูริคในเลือด และโรคข้ออักเสบเกาต์ หากเกิดขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง จำเป็นต้องใช้ยาลดกรดยูริค ระดับกกรดยูริคในเลือดเกิน 540 ไมโครโมลต่อลิตร

ในกรณีนี้ การรักษาด้วยยาลดกรดยูริคเป็นสิ่งจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาวะแทรกซ้อนกรดยูริคในเลือดเพิ่มขึ้นและมีค่าสูงกว่า 480 ไมโครโมลต่อลิตรและรวมกับความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และปัจจัยเสี่ยงอื่น จำเป็นต้องมียาลดกรดยูริค อาหารชนิดใดจะเพิ่มระดับกรดยูริคในเลือด

ประเภทแรกได้แก่ อาหารทะเล ไข่ปู ประเภทที่ 2 คืออวัยวะภายในของสัตว์เช่น ตับหมู ไต ลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีปริมาณพิวรีนสูง ประเภทที่ 3 คือ น้ำซุปซึ่งมีพิวรีนจำนวนมาก ประเภทที่ 4 คืออาหารจากเห็ดหอมแห้ง สุดท้ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอ ฮอล์ รวมทั้งเบียร์และสุรา

หากอยากลดกรดยูริคควรทำอย่างไร ต้องตัดสินใจและเลิกทานอาหารเช่น เบียร์ กั้ง หอย กุ้ง ชะอม กะปิ ไก่ ม้าม แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า เราต้องดำเนินชีวิตได้ยากลำบาก เพียงต้องกินอาหารพิวรีนที่มีปริมาณปานกลางเช่น ไก่ไม่ติดมัน เนื้อวัว หรือแม้แต่เนื้อเป็ด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองบางชนิด ไม่ได้มีพิวรีนสูงเป็นพิเศษ มีผลในการปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งทั้งหมดนี้กินได้ ไวน์แดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และไม่จำเป็นต้องเพิ่มระดับของกรดยูริคเสมอไป สำหรับไวน์ประเภทนี้ สามารถดื่มได้ตามความเหมาะสม

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ ไขมัน ในร่างกายที่เราควรได้รับในปริมาณที่พอดี