โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสนามเด็กเล่นให้น้อง

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสนามเด็กเล่นให้น้อง น้าตุกับพี่ๆมัธยมช่วยกันทำสนามเด็กเล่นให้น้อง

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน