โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมเครื่องเขียน และชุดนักเรียน

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี มอบขนม เครื่องเขียน และชุดนักเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดหลักช้าง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ