โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบขนมเค้กให้เด็กๆ 3 โรงเรียน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบขนมเค้กให้เด็กๆ 3 โรงเรียน “วัดหลักช้าง บ้านนาปราน บ้านควนตม”

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี(ไม่ประสงค์ออกนาม) และคุณภักดี ตรีรัตน์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี