โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

งานกีฬาอำเภอ 62 การแข่งกีฬาสีโรงเรียนวัดหลักช้าง

งานกีฬาอำเภอ 62 โรงเรียนวัดหลักช้าง การแข่งกีฬาสี ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์

เพื่อให้เด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนนั้นร่วมสนุกร่วมการแข่งขันกีฬากันและรู้จักเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันรู้จักแพ้รู้จักชนะ

งานกีฬาอำเภอ

งานกีฬาอำเภอ

งานกีฬาอำเภอ

งานกีฬาอำเภอ