โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

งานปัจฉิม โรงเรียนวัดหลักช้าง

งานปัจฉิม โรงเรียนวัดหลักช้าง โรงเรียนวัดหลักช้าง ได้จัดงาน วันเกียรติยศ และ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานี้ด้วย

งานปัจฉิม

งานปัจฉิม

งานปัจฉิม

งานปัจฉิม