โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดหลักช้างได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาขึ้นโดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา