โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลักช้าง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2542
building
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2522
building
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
building
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
building
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
building
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
building
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2559
building
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
building
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560