โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

โรคหลอดเลือดสมอง เงื่อนงำสมองเสียหายจากอาการเวียนหัว

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบได้บ่อย และมักเกิดอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพของมนุษย์ มีลักษณะอุบัติการณ์สูง ทุพพลภาพสูง อัตราการตายสูง และอัตราการกลับเป็นซ้ำสูง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และความทุพพลภาพในวัยกลางคน และผู้สูงอายุ ในการจัดอันดับสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคต่างๆของมนุษย์ หลอดเลือดสมอง อยู่ในสามอันดับแรกเสมอ กลายเป็นสาเหตุหลักข องการเสียชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง

โรคหลอดเลือดสมอง

 

 

โรคหลอดเลือดสมองโดยธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท หนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ทางคลินิกที่พบบ่อยมากขึ้น บัญชีสำหรับทุกคนของโรคหลอดเลือดสมอง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตสมอง สมองชุดของอาการ ที่เกิดโดยความเสียหายของเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ รวมถึงการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว และกล้ามเนื้อในสมอง

อีกโรคคือโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ความดันโลหิตสูงในระยะยาว ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ที่มีมาแต่กำเนิด และปัจจัยอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้แก่ ภาวะเลือดออกในสมอง และภาวะตกเลือดใต้บาราคนอยด์ การโจมตีขาดเลือดชั่วคราว หมายถึงเหตุผลต่างๆ ที่นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนอุปทานชั่วคราว ของเลือดในสมอง และความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง เป็นเฉียบพลันที่พบบ่อย

คุณสมบัติของการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว ดังนี้ อายุที่เริ่มมีอาการ ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่มีประวัติความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด ความผิดปกติของเส้นประสาทสมองในระยะสั้น โดยฉับพลัน อาการจะถึงจุดสูงสุดภายในเวลา หลายสิบวินาทีถึงสองสามนาที และคงอยู่นานสองสามนาที ถึงหลายสิบนาที แต่จะฟื้นตัวภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีอาการที่ตามมา

อาการทางคลินิก แบ่งออกเป็นการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว ของระบบหลอดเลือดแดงภายใน และการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว ของระบบกระดูกสันหลัง อาการทางคลินิกของการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว ของระบบหลอดเลือดแดงภายใน คือ ความอ่อนแอของแขนขาที่ตรงกันข้าม การรบกวนทางประสาทสัมผัสของแขนขาที่ตรงกันข้าม ความผิดปกติของการแสดงออกทางภาษา ดิสเล็กเซีย ความผิดปกติของการมองเห็นตาข้างเดียว ความผิดปกติทางจิตฯลฯ

อาการทางคลินิกของการโจมตีขาดเลือดชั่วคราว ของระบบกระดูกสันหลัง คือ เวียนศีรษะ การมองเห็นสองครั้งหรือภาพซ้อน คลื่นไส้และอาเจียน กลืนลำบากหรือเดินไม่มั่นคง เป็นต้น อาการทางคลินิกข้างต้น สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆได้ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นโรคที่เกิดจากความไม่พอเพียงที่รุนแรงของการส่งเลือดไปยังสมอง

เนื่องจากลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตัน หรือเหตุผลอื่นๆ ในสมองหลอดเลือด และมันยังเป็นแบบเฉียบพลันที่พบบ่อย โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ มักจะแบ่งออกเป็น ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ หมายถึง การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด เส้นเลือดอุดตันในสมอง เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น กระแสเลือดไม่เพียงพอ หรือปริมาณเลือดไม่เพียงพอ

คุณสมบัติของกล้ามสมอง อธิบายเบื้องต้นได้ ดังนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยวัยกลางคน และวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ เกิดจากโรคลิ้นหัวใจ โรคหลอดเลือดอักเสบ และความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ในขณะที่ผู้ป่วยวัยกลางคนและผู้สูงอายุ เกิดจากหลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ เส้นเลือดอุดตันในสมอง มักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันระหว่างทำกิจกรรม

โดยไม่มีอาการทางต่อมลูกหมาก และอาการจะถึงจุดสูงสุดภายในไม่กี่วินาที หรือหลายสิบวินาที กล้ามเนื้อสมองตายจากสาเหตุอื่นๆ มักจะเริ่มเมื่อพัก และอาการจะค่อยๆ คืบหน้า อาการทางคลินิก ประมาณ 4 ส่วน 5 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อัมพาตใบหน้า หรือลิ้น ประสาทสัมผัส ปวดศีรษะ ชัก และการพูดผิดปกติ

หนึ่งในห้าของผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันในสมอง มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน อาการชาที่ปากและลิ้น อัมพาตข้างหนึ่ง อัมพาตของแขนขาที่ตรงกันข้าม และเดินไม่มั่นคง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ สามารถหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดอักเสบฯลฯ

ผู้ป่วยบางราย สามารถหาประวัติทางพันธุกรรมของครอบครัว เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้ ผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันในสมอง สามารถค้นหาสาเหตุ และโรคเบื้องต้น เช่น โรคหัวใจรูมาติก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง การผ่าตัดหัวใจ กระดูกยาวหัก การรักษาโดยการสอดสายสวนหลอดเลือด และประวัติทางการแพทย์อื่นๆ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบางราย อาจพบเส้นเลือดอุดตันที่ส่วนอื่น เช่น เส้นเลือดอุดตันที่ปอด หายใจถี่ ตัวเขียว อาการเจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด และเยื่อหุ้มปอดเสียดสีฯลฯ เส้นเลือดอุดตันที่ไต เส้นเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง ปวดท้อง ถ่ายเป็นเลือด เป็นต้น เส้นเลือดอุดตันที่ผิวหนัง จุดเลือดออกหรือแผลพุพอง และอาการอื่นๆ

อาการเลือดออกในสมอง หมายถึง การมีเลือดออกในเนื้อเยื่อสมอง ที่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดในสมอง ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เกิดขึ้นในซีกสมองส่วนใหญ่ ในปมประสาทฐาน และส่วนที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์ เกิดขึ้นในก้านสมองและซีรีเบลลัม คุณสมบัติของเลือดออกในสมอง ส่วนใหญ่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง พบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ

โรคนี้พบได้บ่อยในฤดูหนาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการเมื่อรู้สึกตื่นเต้น ทำงาน หรือกระฉับกระเฉง และในช่วงที่อากาศหนาวจัด เริ่มมีอาการระหว่างสภาวะแอคทีฟ ปวดหัวอย่างรุนแรงกะทันหัน กับอาเจียน และสติผิดปกติ เป็นต้น

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ ภูมิอากาศ และวิทยาการวิจัยและการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์