โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ การเริ่มต้นของผู้บุกเบิกชิป AI การบรรลุคว … Read more