โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ความดันโลหิตสูง เหตุใดจึงควรรักษาความดันโลหิตสูง อธิบายได้ ดังนี้

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ผู้ใหญ่ ทุกคนที่ห้าในโลกต้องทนทุกข์ทรมา … Read more