โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

การอ่าน และกระบวนการเคลื่อนไหวของดวงตาซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภท ดังนี้

การอ่าน

การอ่าน การเรียกร้องให้เรียนรู้การอ่านความเร็ว สามารถได … Read more

สูบบุหรี่ ความแตกต่างและระยะเวลาในการสูญบุหรี่ 1 ซอง

สูบบุหรี่

สูบบุหรี่ สูบน้อยกว่านี้ได้ไหมคนสำลัก มากไปไหมบุหรี่ 1ซ … Read more