โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ความร้อน และผิวหนัง วิธีการปกป้องผิวในวันที่อากาศร้อน อธิบายได้ ดังนี้

ความร้อน

ความร้อน และผิวหนัง เมื่ออยู่ในที่ร่ม +32 C สิ่งเดียวที … Read more