โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

เครื่องยนต์ องค์ประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ หัวเทียนแบบต่างๆ อธิบายได้ ดังนี้

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ เพื่อให้เชื้อเพลิงเผาไหม้สมบูรณ์ จะต้องจุดไ … Read more