โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

อุจจาระ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการมีอุจจาระเป็นเลือด อธิบายได้ดังนี้

อุจจาระ

อุจจาระ สาเหตุของอุจจาระเป็นเลือด ในทางการแพทย์อาการเดี … Read more