โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ร่างกาย ประเภทของร่างกายคืออะไร และจะตรวจสอบได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ร่างกาย

ร่างกาย โครงสร้างของฟิกเกอร์จะบอกวิธีการเล่นกีฬา ให้มีป … Read more

ความร้อน และผิวหนัง วิธีการปกป้องผิวในวันที่อากาศร้อน อธิบายได้ ดังนี้

ความร้อน

ความร้อน และผิวหนัง เมื่ออยู่ในที่ร่ม +32 C สิ่งเดียวที … Read more

เซลล์ อธิบายกลไกของภูมิคุ้มกันและกลไกการป้องกันการพึ่งพาแอนติบอดี

เซลล์

เซลล์ กลไกเอฟเฟกเตอร์ของภูมิคุ้มกันคือ TCRs บนพื้นผิวขอ … Read more

สุขอนามัย ควรต้องดูแลเพื่อให้ห่างจากการเกิดไวรัสในร่างกาย

สุขอนามัย

สุขอนามัย และสุขภาพหากไวรัสทั้งหมดหายไปโลกจะแตกต่างกันม … Read more