โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ฝุ่น อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีผลต่อร่างกาย

ฝุ่น

ฝุ่น ฝุ่นอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุของโรคฝุ่นต่างๆของมนุษย์ ม … Read more

สุขอนามัย ควรต้องดูแลเพื่อให้ห่างจากการเกิดไวรัสในร่างกาย

สุขอนามัย

สุขอนามัย และสุขภาพหากไวรัสทั้งหมดหายไปโลกจะแตกต่างกันม … Read more