โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

สุนัข ทุกตัวสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่และวิธีการสอนสุนัขให้ว่ายน้ำอธิบายได้ ดังนี้

สุนัข

สุนัข ส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อน้ำด้วยความรักและความกลัวอย่างย … Read more

อาการ เจ็บคอจะทำอย่างไรถ้าสุนัขของคุณมีอาการเจ็บคอ อธิบายได้ ดังนี้

อาการ เจ็บคอกระบวนการอักเสบในลำคอของสุนัข ไม่ได้เป็นโรค … Read more