โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

อัลตราซาวด์ อธิบายเกี่ยวกับผลทางชีวภาพของอัลตราซาวด์คลื่นอุลตร้าโซนิค

อัลตราซาวด์

อัลตราซาวด์ ผลทางชีวภาพของอัลตราซาวด์ คลื่นอุลตร้าโซนิค … Read more

ปอด อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของถุงลมและปอด

ปอด โครงสร้างของถุงลม ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ถุงลมเป็นส่ … Read more