โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

อำนาจ การโอนอำนาจความเป็นจริงบางประการของการถ่ายโอนอำนาจ อธิบายได้ ดังนี้

อำนาจ

อำนาจ ในบริษัทสมัยใหม่ การโอนอำนาจให้กับผู้จัดการ ที่ได … Read more