โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

อุ้งเชิงกราน ปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรังที่เกิดจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ อธิบายได้ดังนี้

อุ้งเชิงกราน คำจำกัดความของอาการปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรัง … Read more