โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

เกียจคร้าน การเปลี่ยนพฤติกรรมข้อเสียให้เป็นข้อดี อธิบายได้ ดังนี้

เกียจคร้าน แต่ละคนมีลักษณะที่เขาคิดว่าเป็นลบ ความเกียจค … Read more