โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ตา อธิบายเกี่ยวกับร่างกายปรับเลนส์ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อปรับเลนส์

ตา

ตา ความชื้นที่เป็นน้ำถูกหลั่งโดยเส้นเลือดของเลนส์ปรับเล … Read more

เซลล์ อธิบายกลไกของภูมิคุ้มกันและกลไกการป้องกันการพึ่งพาแอนติบอดี

เซลล์

เซลล์ กลไกเอฟเฟกเตอร์ของภูมิคุ้มกันคือ TCRs บนพื้นผิวขอ … Read more