โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

เซลล์ อธิบายกลไกของภูมิคุ้มกันและกลไกการป้องกันการพึ่งพาแอนติบอดี

เซลล์

เซลล์ กลไกเอฟเฟกเตอร์ของภูมิคุ้มกันคือ TCRs บนพื้นผิวขอ … Read more