โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

เอกซเรย์ อธิบายวิธีการวิจัยเอกซเรย์ใช้กันอย่างแพร่หลายในนรีเวชวิทยา

เอกซเรย์ ในฐานะสื่อความคมชัด สามารถใช้สื่อของเหลวปลอดเช … Read more