โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

โรคพิษสุนัขบ้า มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชา … Read more